การประกอบอาชีพ

ชื่อกลุ่ม รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สินค้า ผู้นำ


1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีพราน
– กระเป๋า ตะกร้าพลาสติก
– กระเป๋า ตะกร้าหวาย
– ดอกไม้ประดิษฐ์
29


คุณกัลยา อินทร์โต (035 695067, 035 695141)
118 หมู่ 2 ถนนแสวงหา-อ่างทอง ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมหานาม
– ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
32


คุณประสิทธิ์ ทับท (035 641571)
19 หมู่ 3 บ้านมหานาม ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
3 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น
– ขนมทองม้วน
– หัตถกรรมจักสานจากผักตบชวา
74


คุณปราณี จันทวร (035 613769, 08 9900 3474)
19/2 หมู่ 1 บ้านบางตาแผ่น ตำบลคลองวัว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
4 กลุ่มอาชีพสตรีทำพวงหรีดดอกไม้จันทน์
– ดอกไม้จันทน์,พวงหรีด
2


นางจุไรรัตน์ สิริ (035-611416)
บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จ.อ่างทอง 14000
5 กลุ่มอาชีพทำมะม่วงกวน
– มะม่วงกวน
1


นางมณี รุกขชาติ (035-620709)
บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จ.อ่างทอง 14000
6 กลุ่มจักสานทางมะพร้าวและหวายหมู่ที่ 1 ตำบลป่างิ้ว
– หัตถกรรมจักสานทางมะพร้าว
– หัตถกรรมจักสานหวาย
6


คุณบาง เขียวเหมือ (035 612429)
20/1 หมู่ที่ 1 บ้านป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
7 กลุ่มอาชีพสตรี หมู่ที่ 4 ตำบลย่านชื่อ (ทำพิมเสนน้ำ)
– พิมเสนน้ำ
1


นางพัชมน แสงลอย (035-612562)
บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 4 ค.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
8 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านจำปาหล่อ
– กล้วยอบเนย
– ขนมเปี๊ยะพิมจำปา
– ไข่เค็ม
6


คุณประพิม นิรันดร (035 615122, 08 1571 0306)
5/1 หมู่ 5 บ้านจำปาหล่อ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
9 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลนรสิงห์
– ดอกไม้จันทน์
– ตะกร้าหวาย
– ปลาสวยงาม
3


นางเฉลย สุภาเพี (035-662313)
บ้านเลขที่ 38/1 ม.5 บ้านบางแพเหนือ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
10 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่
– ไข่ไก่
1


นายมานะ โตสัมฤทธ ()
หมู่ที่ 14 บ้านท้องคุ้ง ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
11 อุตสาหกรรมหล่อพระพุทธบูชา
– พระพุทธรูปบูชาปางไสยมาส ขนาดกว้าง 9 นิ้ว
1


นายเสถียร ศิลามา (035-615213,612149)
บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่าง จังหวัดอ่างทอง
12 กลุ่มอาชีพสตรีทำพวงหรีด/ดอกไม้จันทน์
– ดอกไม้จันทน์กุหลาบ
3


นางละเมียด บุญอน (035-625440)
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
13 กลุ่มทอผ้าไทยดงตาล
– ขนมเค็ก
– ขนมไทย
– ผ้าทอ (มัดหมี่)
– มะยมเชื่อม
11


นางสุมาลี จ่างผล (035 – 697304, 09 2253818)
10 หมู่ที่ 1 บ้านดงตาล ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
14 กลุ่มสตรีทำขนมไทย
– ขนมไทย
9

นางเปา เผือกพิพั (035-639720)
36 หมู่ที่ 8 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
15 ขนมไทยร้านนิมิต
1
นายสุวรรณ ทองท้ว (035-622939)
หมู่ที่ 10 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
16 กลุ่มอาชีพตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จ
– ตุ๊กตาชาววัง
10
นางรุจี วิจิตรานุ (08 1255 5654)
67/1 หมู่ 1 บ้านวัดตาลใต้ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
17 กลุ่มทำขนมจีนบางยี่นา
– ขนมจีนบ้านบางยี่นา
1
นายสมศักดิ์ เดชฤ (035-612855)
บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 5 ต.ย่านชื่อ อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
18 กลุ่มแม่บ้านวัดจันทร์
– แคปหมูไร้มัน
1
นางสะอาด นกเหลื (01-3083273)
59 หมู่ที่ 7 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
19 กลุ่มจักสานหวาย
– ตะกร้าปีใหม่ลายเปีย
1
นายสมพร ห่วงศรี (035-640694)
บ้านคลองกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ต.บ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
20 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
– พวงมาลัยดอกไม้สด
4
นางเฉลี่ย อังศุธ (035-645185)
หมู่ที่ 2 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
21 บ้านแสวงสุข
– เกสรดอกไม้ประดิษฐ์
1
นายประยูร สิงห์โ (035-618537 )
หมู่ที่ 1 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
22 กลุ่มอาชีพสตรี
– ไก่ชนพันธุ์ดี
– ตะพาบน้ำ
2
นางซ่อนกลิ่น ย้ (035-642213)
หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
23 กลุ่มต้นไม้ประดิษฐ์
– หัตถกรรมประดิษฐ์
22
คุณจำเรียง ทองสมบ (035 648487, 08 6126 9207)
5 หมู่ 7 บ้านเพชร ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
24 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
– ชะอม
1
นายแสน จันทร์ทัส (035-639001 )
หมู่ที่ 2 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง
25 กลุ่มสตรีผลิตข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง
– ข้างกล้อง,ข้าวซ้อมมือ
3
นางดวงแข วงษ์สนอ (035-622049)
35 หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
26 กลุ่มสตรีแปรรูปการเกษตร
– แปรรูปผลผลิตการเกษตร
3
นางฉวีวรรณ พูลลา (035-623312)
บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 10 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
27 กลุ่มสตรีบ้านวัดกำแพง
– ดอกไม้จันทน์
– พวงหรีด
2
นางสุนันท์ ปานฉิ (035-641022)
สภาตำบลหลักฟ้า หมู่ที่ 3 ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง
28 กลุ่มสตรีบ้านชะไว
– กล้วยปาบีก้า
– ไก่หัน
– ขนมทองม้วนสมุนไพร
– ปลาส้มฟัก
– สุ่มไก่
– สุ่มปลา
6
น.ส.คอดียะฮ์ ทรง (035-641121)
บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 1 ตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
29 ดอกไม้ประดิษฐ์
– ดอกไม้ประดิษฐ์
3
นางมาลัย แสงชีวง (01-5869799)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
– ที่ห่อผลไม้กันแมลง
1
นางสาคร ผดุงญาติ (035 613469)
28 หมู่ 3 บ้านต้นโพธิ์ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
31 กลุ่มจักสานหวาย
– จักสานหวาย
1
นางเรณู ยิ่งยวด ()
เลขที่21 หมู่12 บ้านทุ่งซิ่ง ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
32 กลุ่มแพทย์แผนไทย เพื่อพึ่งพาตนเอง
– สมุนไพร
1
นางบุญธรรม ขอพึ่ง (01 250-7371)
หมู่10 บ้านทุ่งซิ่ง ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
33 กลุ่มเลี้ยงปลาสวยงาม
– ปลาสวยงาม
1
นายสวง เอี่ยมมงคล (035 612478)
10 หมู่ 2 บ้านหัวไผ่ ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
34 กลุ่มลอบดักปลา
– ลอบดักปลา
1
นายบุญเลิศ คนงาม (01 704-3471)
40/3 หมู่ 9 บ้านนา ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
35 กลุ่มอาชีพทำข้าวเกรียบว่าว
– ข้าวเกรียบว่าว
1
นางวันเพ็ญ วิชัยอ (035 614087)
30 หมู่ 4 บ้านไผ่ล้อม ต.บ้านรี อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
36 กลุ่มพัฒนาอาชีพ
– กรอบรูปวิทยาศาสตร์
– กระเป๋าถือสตรี
– ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม
– ลวดดัด
14
คุณนวลฉวี สอาดศรี (01 3656755)
64 หมู่ที่ 2 บ้านสามขาว ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
37 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตร
– ข้าวสารปลอดสารพิษ
1
นายเสฎฐวุฒิ เพชรป (035 643218)
เลขที่ 2 หมู่9 บ้านงิ้วราย ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
38 กลุ่มสตรี 1
– อาหารแปรรูปทางการเกษตร
1
นางสุวัฒนา ฉัตรทอ (035 628212)
เลขที่ 54/1 หมู่8 บ้านดอน ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
39 กลุ่มสตรี 2
– ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด
1
น.ส.วรรณ์เพ็ญ จัน (035 628189)
เลขที่ 88 หมู่3 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
40 กลุ่มจักสานหวาย
– จักสานหวาย
1
นางคารม หู่วิเศษ ()
หมู่ที่ 1, 3 บ้านคำหยาด ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
41 กลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่
– เครื่องใช้จากหวาย
8
นางประเทือง มาแก่ (01 915-6175)
บ้านวังถ้ำ หมู่4 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
42 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านวังถ้ำ
– ผลิตภัณฑ์จักสาน
5
คุณมณฑา เดชบำรุง (035 644052)
42 หมู่ 4 บ้านวังถ้ำ ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
43 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์
– ดอกไม้ประดิษฐ์
39
คุณวรรณกร นาคโชติ (035 644156, 08 1991 2290)
58 หมู่ 1 บ้านองค์รักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
44 กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์
– เฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์
2
นายธงไชย ศรีอุบล (01-9867292)
บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 2 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
45 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าโมกพัฒนา
– ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
14


คุณเสงี่ยม ไม้แป้ (035 661358 )
661/ข หมู่ที่ 2 บ้านป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
46 กลุ่มแกะสลักหนังใหญ่
– แกะสลักหนังใหญ่
2


นายวีระ มีเหมือน (01 5910951, 035 408428)
119 หมู่ 4 บ้านหนองผักเขียว ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160
47 เผกลุ่มอาชีพผลิตกระถางดินเผา
– กระถางดินา
1


นางน้ำทิพย์ แสงช (035-408428)
หมู่ที่ 2,3 ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จังหวัดอ่างทอง
48 กลุ่มอาชีพทำไข่เค็ม
– ไข่เค็ม
1


นายณรงค์ แพทอง (035- 408428)
หมู่ที่ 7 ตำบลหลักแก้ว จังหวัดอ่างทอง
49 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า
– ผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า
1


นางกฤษณา แซ่แต้ (035-408428)
หมู่ที่ 7 ตำบลหลักแก้ว
50 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่หน้าวัดโบสถ์
– ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
– หล่อพระ
15
คุณละเอียด จิตต์ก (035 697300, 08 6535 5068)
25 หมู่ 2 บ้านหน้าวัดโบสถ์ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s