สภาพสังคม

• การสื่อสาร ปัจจุบันจังหวัดอ่างทองมีการติดตั้งและบริการระบบสื่อสาร และไปรษณีย์ ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอ
1. โทรศัพท์ ปัจจุบันจังหวัดอ่างทองมีการติดตั้งและบริการระบบสื่อสารทางโทรศัพท์ครอบ คลุมพื้นที่ทุกอำเภอ มีชุมสายโทรศัพท์ที่เปิดบริการแก่พ่อค้า ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ รวม 8 ชุมสาย คือ
o ชุมสายโทรศัพท์อ่างทอง
o ชุมสายโทรศัพท์วิเศษชัยชาญ
o ชุมสายโทรศัพท์ป่าโมก
o ชุมสายโทรศัพท์โพธิ์ทอง
o ชุมสายโทรศัพท์แสวงหา
o ชุมสายโทรศัพท์สามโก้
o ชุมสายโทรศัพท์ไชโย และ
o ชุมสายโทรศัพท์บางจัก
2. ไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดอ่างทองมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ซึ่งมีหน่วยงานสาขาย่อยทุกอำเภอสำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวม 7 แห่ง

• การประปา การประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้วางระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชนในเขตเมือง ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคมี 3 แห่ง ได้แก่
1. การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอเมืองอ่างทอง
2. การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอเมืองวิเศษชัยชาญ
3. การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอป่าโมก

ในปี 2547 มีคำสั่งผลิตน้ำประปารวม 7,358,400 ลูกบาศก์เมตร ทำที่ผลิตได้ 3,621,861 ลูกบาศก์เมตร ผู้ใช้น้ำ 2,535,750 ลูกบาศก์เมตร

• การไฟฟ้า จังหวัดอ่างทองเป็นศูนย์กลางการจ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่ภาคกลาง เป็นจุดเชื่อมระบบไฟฟ้าระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย เพื่อพักกระแสไฟฟ้าและมีเครื่องปรับแรงดันขนาดใหญ่ขึ้น 2 แห่ง คือ

1. สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยอ่างทอง 1 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองฯ
2. สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยอ่างทอง 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ

ในปี พ.ศ.2547 มีผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 74,099 ราย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s