อำเภอแสวงหา

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำภอแสวงหาตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอ่างทองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3064 (แยกทางหลวงหมายเลข 309 (อ่างทอง) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 3032 (ปากดง)) ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอค่ายบางระจัน (จังหวัดสิงห์บุรี)
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าช้าง (จังหวัดสิงห์บุรี) และอำเภอโพธิ์ทอง
 ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ทอง
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีประจันต์และอำเภอเดิมบางนางบวช (จังหวัดสุพรรณบุรี)
ประวัติ
อำเภอแสวงหา จากร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบและปรากฏอยู่ในบริเวณคูเมือง ตำบลห้วยไผ่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าบ้านคูเมืองเป็นเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีหรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 นอกจากนั้นอำเภอแสวงหายังเคยเป็นสมรภูมิรบของชาวไทยผู้รักชาติที่ต่อสู้กับกองทัพพม่าอย่างกล้าหาญโดยเฉพาะทุ่งบ้านห้วยไผ่ ซึ่งปัจจุบันคือตำบลห้วยไผ่และคลองสะตือสี่ต้น
คำว่า “แสวงหา” หมายถึง การเที่ยวหา การค้นหา สันนิษฐานว่าเดิมพื้นที่ของอำเภอแสวงหาเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยป่าไผ่และไม้นานาชนิด มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม นายพรานที่ล่าสัตว์จำเป็นต้องเที่ยวเสาะหาสัตว์ในป่าบริเวณนั้นซึ่งมีเส้นทางทุรกันดานมาก จึงได้ชื่อว่า “บ้านแสวงหา” และมีหมู่บ้านเรียกว่า “บ้านพราน” ซึ่งเป็นชื่อตำบลหนึ่งในปัจจุบัน
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอแสวงหาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน
1. แสวงหา (Sawaeng Ha)
2. ศรีพราน (Si Phran)
3. บ้านพราน (Ban Phran)
4. วังน้ำเย็น (Wang Nam Yen)
5. สีบัวทอง (Si Bua Thong)
6. ห้วยไผ่ (Huai Phai)
7. จำลอง (Chamlong)
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอแสวงหาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่
 เทศบาลตำบลแสวงหา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแสวงหา
 องค์การบริหารส่วนตำบลแสวงหา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสวงหา (นอกเขตเทศบาลตำบลแสวงหา)
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีพรานทั้งตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านพรานทั้งตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็นทั้งตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีบัวทองทั้งตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ทั้งตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจำลองทั้งตำบล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s