อำเภอโพธิ์ทอง

ที่ตั้งและอาณาเขต
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแสวงหา อำเภอท่าช้าง และอำเภอพรหมบุรี (จังหวัดสิงห์บุรี)
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไชโย
 ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอสามโก้
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีประจันต์ (จังหวัดสุพรรณบุรี)
ประวัติ
อำเภอโพธิ์ทองได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อปีพ.ศ. 2439 มีชื่อว่าอำเภอห้วยลิง ตามชื่อตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ ได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลคลองสาหร่าย ฝั่งซ้ายของแม่น้ำน้อย พร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น อำเภอโพธิ์ทอง แต่ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอกลับมาตั้งยังที่เดิม คือที่ตำบลห้วยลิง หรืออ่างแก้วในปัจจุบัน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากพระเทพสังวรญาณ เจ้าอาวาสวัดศีลขันธาราม ซึ่งได้ซิ้อที่ดินจำนวนกว่า 15 ไร่ มอบให้แก่ทางราชการสำหรับใช้เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอโพธิ์ทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 110 หมู่บ้าน
1. อ่างแก้ว (Ang Kaeo) 9. โคกพุทรา (Khok Phutsa)
2. อินทประมูล (Inthapramun) 10. ยางช้าย (Yang Chai)
3. บางพลับ (Bang Phlap) 11. บ่อแร่ (Bo Rae)
4. หนองแม่ไก่ (Nong Mae Kai) 12. ทางพระ (Thang Phra)
5. รำมะสัก (Ram Ma Sak) 13. สามง่าม (Sam Ngam)
6. บางระกำ (Bang Rakam) 14. บางเจ้าฉ่า (Bang Chao Cha)
7. โพธิ์รังนก (Pho Rang Nok) 15. คำหยาด (Kham Yat)
8. องครักษ์ (Ongkharak)
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอโพธิ์ทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่
 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอ่างแก้ว บางส่วนของตำบลอินทประมูล และบางส่วนของตำบลบางพลับ
 เทศบาลตำบลรำมะสัก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลรำมะสัก
 เทศบาลตำบลโคกพุทรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกพุทราทั้งตำบล
 เทศบาลตำบลทางพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทางพระทั้งตำบล
 เทศบาลตำบลม่วงคัน[1] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรำมะสัก (นอกเขตเทศบาลตำบลรำมะสัก)
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างแก้ว (นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง) ตำบลบ่อแร่ทั้งตำบล และตำบลสามง่ามทั้งตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอินทประมูล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพลับ (นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง) และตำบลโพธิ์รังนกทั้งตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแม่ไก่ทั้งตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางระกำทั้งตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลองครักษ์ทั้งตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางช้ายทั้งตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเจ้าฉ่าทั้งตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำหยาดทั้งตำบล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s