ซูโดกุ

ความหมาย ? : ซูโดะกุในภาษาญี่ปุ่น เป็นคำย่อจากคำว่า ซูจิวะโดะกุชินนิคางิรุ (Suuji wa dokushin ni kagiru) มีความหมายว่า “ตัวเลขต้องมีเพียงเลขเดียว” ชื่อของซูโดะกุ มีการเรียกชื่อแตกต่างกันในแต่ละภาษา ตั้งแต่ ซูโดะกุ ซูโดกู หรือ ซูโดคูซูโดะกุ (Sudoku) คือ เกมปริศนาตัวเลข ที่ผู้เล่นต้องเลือกใส่ หมายเลขตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 โดยมีเงื่อนไขว่าในแต่แถวและแต่ละหลักตัวเลขต้องไม่ซ้ำกัน ตารางซูโดะกุจะมี 9?9 ช่อง ซึ่งประกอบจากตารางย่อย 9 ตาราง ในลักษณะ 3?3 แบ่งแยกกันโดยเส้นหนา และในแต่ละตารางย่อยจะมีตัวเลข 1 ถึง 9 เช่นเดียวกัน เมื่อเริ่มเกมจะมีตัวเลขบางส่วนให้มาเป็นคำใบ้ และผู้เล่นจะต้องใส่ทุกช่องที่เหลือให้ครบ โดยตามเงื่อนไขว่าแต่ละตัวเลขในแต่ละแถวและหลักจะใช้ได้ครั้งเดียว รวมถึงในแต่ละขอบเขตตารางย่อย การเล่นเกมนี้จำเป็นต้องใช้ความสามารถในด้าน ตรรกะ และความอดทนรวมถึงสมาธิ เกมนี้เริ่มต้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2522 ในชื่อ นัมเบอร์เพลซ (Number Place) แต่เป็นที่นิยมและโด่งดังในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ ซูโดะกุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 และเป็นที่นิยมทั่วโลกอีกครั้งในปี พ.ศ. 2548ในปัจจุบันมีการเล่นตามคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ หนังสือรวมเล่ม โทรศัพท์มือถือ เกมกด คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเล่นตามอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ต่างๆ

กติกาการเล่น sudoku

การเล่น sudoku คือ การเติมตัวเลขลงในช่องที่ว่าง 1 – 9 โดย-แต่ละแถว (Row) มีเลข 1-9 ไม่ซ้ำกัน-แต่ละคอลัมน์ (Column) มีเลข 1-9 ไม่ซ้ำกัน-แต่ละกรอบ 3×3 (Box) มีเลข 1-9 ไม่ซ้ำกัน

วิธีการเล่นมีดังนี้

1. เติมให้ครบทุกช่องว่าง ช่องละ 1 ตัวเลขเท่านั้น แต่คุณสามารถทดได้หลายตัวเลขในแต่ละช่อง
2.เป็นการเล่นแบบแข่งขันระหว่างคน โดยมีการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เวลาทำโจทย์ของแต่ละบุคคล เทียบกับความสามารถในการใช้เวลาของผู้เล่นทั้งหมดในโจทย์เดียวกัน(เวลาเฉลี่ยของโจทย์) ถ้าใช้เวลาของตัวเองมากกว่าเวลาเฉลี่ยของโจทย์ คะแนนที่ได้ก็จะน้อยเป็นสัดส่วน และถ้าใช้เวลาน้อยกว่าเวลาเฉลี่ยของโจทย์คะแนนที่ได้ของตัวเองก็จะมากเป็นสัดส่วน
3.โจทย์ที่ใช้ให้ในแต่ละครั้งเป็นการสุ่ม โดยใช้ Generator ที่คิดค้นโดย นายทศพล ธนะทิพานนท์ การทำระบบทั้งหมดและโครงร่างของ Program โดย นายสวภพ ท้วมแสง และนายทศพล ธนะทิพานนท์
4.การลงไปเล่น ในการเล่น Sodoku จะถือว่าได้เข้าไปเล่นแล้ว ถ้าออกจากเกมส์โดยไม่ได้ทำโจทย์ จะถือเสมือนว่าใช้เวลามากที่สุดที่ระบบกำหนด
5.คะแนนของท่านที่ได้ในแต่ละเกมส์ อาจมีการเพิ่มขึ้น หรือลดลงภายหลัง ขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้ามาเล่นโจทย์เดียวกันในภายหลังสามารถทำเวลาได้เป็นเท่าไหร่ และระบบจะนำเวลาของผู้เล่นใหม่ไปคำนวนเป็นเวลาเฉลี่ยพร้อมกับคำนวณคะแนนใหม่ของท่านทุกครั้งที่มีผู้เล่นใหม่เล่นจบ
6. กดส่ง(Send) ระบบจะตรวจสอบ ถ้าคำตอบผิดจะถือว่า ทำโจทย์นั้นเสร็จในเวลาเต็ม + 120 วินาที
                                                                                                                                        เทคนิคพื้นฐานการเล่น sudoku

1.Scanning-ดูในแถวและคอลัมน์ว่ามีเลขใดอยู่ เพื่อที่จะตัดเลขนั้นออกไป-นับ 1 – 9 ในแถวและคอลัมน์ ในตารางย่อย และดูว่ามีตัวเลขไหนหายไป หากเหลือช่องให้เติมเพียง 1 ช่องก็สามารถเติมเลขที่ขาดไปได้2.Marking-เขียนเลขที่น่าจะเป็นไปได้ใต้ช่องนั้นๆ (เพื่อไม่ให้เกิดการสับสน ควรใช้ดินสอเขียน)3.Analyse-ตัดตัวเลขออกจากช่องที่มีตัวเลขอยู่แล้ว แล้วใช้วิธี scanning อีกรอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s